Μπλέτσος Κωνσταντίνος Ψυχολόγος Ιστολόγιο

Social psychology 0

Social psychology

Social Psychology Experiment Πηγή: www.youtube.com Experiment: Conformity to gender roles. We placed common male and female signs on opposite transparent doors instructing people to walk through the correct entrance. (Sorry, no music. Youtube made...

Δυνητικές κοινότητες 0

Δυνητικές κοινότητες

Δυνητικές κοινότητες είναι οι κοινότητες που αναπτύσσονται στη δυνητική (virtual) πραγματικότητα. Ο όρος δυνητικοποίηση σύμφωνα με τον Levy (1999), προσδιορίζει μια εν δυνάμει κατάσταση παρουσίας κάθε οντότητας (ανθρώπων, συμβόλων, πληροφορίας κλπ.), αποδεσμευμένη από χωροχρονικά όρια.