ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ LINKS

Αμυγδαλή. Το κέντρο ρύθμισης των συναισθημάτων

Η αμυγδαλή είναι μια ομάδα νευρώνων, σε σχήμα αμυγδάλου που βρίσκεται κοντά στο εγκεφαλικό στέλεχος και θεωρείται μέρος του «πρωτόγονου»  εγκεφάλου που αναλαμβάνει τις ενστικτώδεις λειτουργίες. Σχετίζεται με τα συναισθήματα, και ειδικά με τον φόβο, και τις αντιδράσεις σε αυτά. Συνδέεται με αρκετά από τα υπόλοιπα μέρη του εγκεφάλου και σε αυτήν καταλήγουν πρώιμα και ανεπεξέργαστα ερεθίσματα των αισθήσεων με σκοπό την ταχεία αντίδραση. Παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη μνήμη, στη λήψη αποφάσεων, και στις συναισθηματικές αντιδράσεις. Πηγή: Wikipedia

Πίνακας 1: Η καμπύλη stress/επιδόσεων

Ιππόκαμπος: Η οδός μεταφοράς της μνημών

Ο ιππόκαμπος αποτελεί μία εγκεφαλική δομή που είναι μέρος του μεταιχμιακού συστήματος. Συμμετέχει στη μεταφορά πληροφοριών από τη βραχυπρόθεσμη μνήμη στη μακροπρόθεσμη και την πλοήγηση στο χώρο. Οι άνθρωποι με εκτεταμένες διμερείς βλάβες στον ιππόκαμπο εμφανίσουν αδυναμία να σχηματίζουν και να συγκρατούν νέες πληροφορίες. Σοβαρό και μακροχρόνιο μετατραυματικό στρες προκαλεί ατροφία του ιππόκαμπου. Αυτό βλάπτει το σχηματισμό και την ανάκτηση της μακροπρόθεσμης μνήμης. Οι ψυχικές παθήσεις(κατάθλιψη, διαταραχή μετα-τραυματικού στρες, διπολική διαταραχή) προκαλούν τη συρρίκνωση του ιππόκαμπου. Με την αντικαταθλιπτική αγωγή το μέγεθος του ιππόκαμπου μπορεί να αυξηθεί κατά περισσότερο από 30%. Πηγή: Wikipedia 

Καμπύλη χρόνου/stress

Άρθρο αναφοράς

Perfectionism Is Increasing Over Time: A Meta-Analysis of Birth Cohort
Differences From 1989 to 2016

Thomas Curran                      Andrew P. Hill
University of Bath                   York St John University

From the 1980s onward, neoliberal governance in the United States, Canada, and the United Kingdom has emphasized competitive individualism and people have seemingly responded, in kind, by agitating to perfect themselves and their lifestyles. In this study, the authors examine whether cultural changes have coincided with an increase in multidimensional perfectionism in college students over the last 27 years. Their analyses are based on 164 samples and 41,641 American, Canadian, and British college students, who completed the Multidimensional Perfectionism Scale (Hewitt & Flett, 1991) between 1989 and 2016 (70.92% female, Mage  20.66). Cross-temporal meta-analysis revealed that levels of selforiented perfectionism, socially prescribed perfectionism, and other-oriented perfectionism have linearly increased. These trends remained when controlling for gender and between-country differences in perfectionism scores. Overall, in order of magnitude of the observed increase, the findings indicate that recent generations of young people perceive that others are more demanding of them, are more demanding of others, and are more demanding of themselves.

Keywords: personality, culture, neoliberalism, psychopathology

Διαβάστε το πλήρες άρθρο στο παρακάτω link

Perfectionism Is Increasing Over Time: A Meta-Analysis of Birth Cohort Differences From 1989 to 2016