Διαδικτυακά παιχνίδια

Τα online παιχνίδια ως δυνητικές κοινότητες

CONFERENCE PAPER, LARISA, NOVEMBER 2009. Cited as: Τσέκερης, Χ. (2009). Στο: 1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο, με θέμα: Έρευνα, πρόληψη, αντιμετώπιση των κινδύνων της χρήσης του Διαδικτύου. Εισήγηση με τίτλο: «Τα online παιχνίδια ως δυνητικές κοινότητες», Λάρισα 27-29 Νοεμβρίου 2009.