Κατηγορία: Διαδικτυακά παιχνίδια

0

Τα online παιχνίδια ως δυνητικές κοινότητες

CONFERENCE PAPER, LARISA, NOVEMBER 2009. Cited as: Τσέκερης, Χ. (2009). Στο: 1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο, με θέμα: Έρευνα, πρόληψη, αντιμετώπιση των κινδύνων της χρήσης του...