Κατηγορία: Ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό

0

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην εκπαίδευση παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή

Η γνώση προκύπτει μέσα από την επανάληψη της μαθημένης συμπεριφοράς. Για τη μάθηση απαιτούνται γνωστικές διαδικασίες όπως είναι η προσοχή, η οργάνωση της εισερχόμενης πληροφορίας, η μεταφορά και η απομνημόνευσή της. Τα παιδιά με αυτισμό, που στην πλειονότητά τους παρουσιάζουν και νοητική καθυστέρηση, έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες στο γνωσιακό τομέα

Δυνητικές εκπαιδευτικές κοινότητες 0

Δυνητικές εκπαιδευτικές κοινότητες

Σχεδιάζοντας δυνητικές κοινότητες στην υπηρεσία της μάθησης Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί και ερευνητές συμφωνούν ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από τα δάσκαλο- κεντρικά (teacher-centered) μοντέλα διδασκαλίας, προς τα μαθησιακό- κεντρικά (learner-centered) και τα βασισμένα στη κοινότητα...

0

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

Η ανάλυση της μεταμοντερνικότητας (postmodernity) σε ένα κοινωνιολογικό πλαίσιο μπορεί να να επικεντρωθεί στις συνθήκες της ζωής που κυριαρχούν στα τέλη του 20ου αιώνα, τουλάχιστον στις βιομηχανικές χώρες. Αυτές περιλαμβάνουν την πανταχού παρουσία των...

Suse studio 0

Suse studio

Custom Linux, fast & simple Build an appliance — or your own custom Linux distro — with a few mouse clicks. Customize it to your heart’s content, and share it with the world! Source:...