Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην εκπαίδευση παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή

Η γνώση προκύπτει μέσα από την επανάληψη της μαθημένης συμπεριφοράς. Για τη μάθηση απαιτούνται γνωστικές διαδικασίες όπως είναι η προσοχή, η οργάνωση της εισερχόμενης πληροφορίας, η μεταφορά και η απομνημόνευσή της. Τα παιδιά με αυτισμό, που στην πλειονότητά τους παρουσιάζουν και νοητική καθυστέρηση, έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες στο γνωσιακό τομέα

Δυνητικές εκπαιδευτικές κοινότητες

Σχεδιάζοντας δυνητικές κοινότητες στην υπηρεσία της μάθησης Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί και ερευνητές συμφωνούν ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από τα δάσκαλο- κεντρικά (teacher-centered) μοντέλα διδασκαλίας, προς τα μαθησιακό- κεντρικά (learner-centered) και τα βασισμένα στη κοινότητα (community-based). Η λέξη όμως κοινότητα βρίσκεται σε κίνδυνο να απολέσει το νόημα της. Έχουμε πραγματικά ελάχιστα κριτήρια για να διακρίνουμε τη…

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

Η ανάλυση της μεταμοντερνικότητας (postmodernity) σε ένα κοινωνιολογικό πλαίσιο μπορεί να να επικεντρωθεί στις συνθήκες της ζωής που κυριαρχούν στα τέλη του 20ου αιώνα, τουλάχιστον στις βιομηχανικές χώρες. Αυτές περιλαμβάνουν την πανταχού παρουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τη μαζική παραγωγή, την ενοποίηση σε εθνικές οικονομίες όλων των πτυχών της παραγωγής, την αύξηση των παγκόσμιων…