Κατηγορία: Δυνητικές κοινότητες

0

Young People , Ethics , and the New Digital Media

The new digital media are a frontier that is rich with opportunities and risks, particularly for young people. Through digital technologies, young people are participating in a range of activities,including social networking, blogging, vlogging, gaming, instant messaging, downloading music and other content, uploading and sharing their own creations, and collaborating with others in various ways.

SOCIAL CONSTRUCTION OF TECHNOLOGY- THE CASE OF THE GREEK COMMUNITY OF  UBUNTU/LINUX USERS (PART 1) 0

SOCIAL CONSTRUCTION OF TECHNOLOGY- THE CASE OF THE GREEK COMMUNITY OF UBUNTU/LINUX USERS (PART 1)

Linux, is a general term referring to operating systems based on the Linux kernel.  Linux architecture is similar to Unix operating system but has been developed from scratch and does not contain code from Unix

0

Web 2.0, complex networks and social dynamics

Charalambos Tsekeris  & Ioannis Katerelos With the aim of contextualising this special issue of Contemporary Social Science, a brief overview of the relationship between the Web 2.0 and social dynamics is presented. It is argued that...

0

Η Ψυχολογική έρευνα στον κυβερνοχώρο

Ομιλία στο 2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο H AΠANTHΣH TΩN TEXNOΛOΓIΩN ΠΛHPOΦOPIAΣ & EΠIKOINΩNIAΣ ΣTHN OIKONOMIKH KPIΣH ΨYXIKH YΓEIA & THΛEMATIKEΣ EΦAPMOΓEΣ Κατεβάστε την παρουσίαση

0

Towards a Fourth Cosmology of Doctor-Patient Relationship: A Reflection on the Virtual Patient Community PatientsLikeMe

Towards a Fourth Cosmology of Doctor-Patient Relationship: A Reflection on the Virtual Patient Community PatientsLikeMe by Bletsos Constantinos