Δυνητική πραγματικότητα

Web 2.0, complex networks and social dynamics

Charalambos Tsekeris  & Ioannis Katerelos With the aim of contextualising this special issue of Contemporary Social Science, a brief overview of the relationship between the Web 2.0 and social dynamics is presented. It is argued that the Web tends to destabilise the social structure, radically re-organising human culture, identities, and socialising. It also calls for reflexive reconsideration …

Web 're-defining' human identity says chief scientist (BBC Science Report)

Social networks such as Facebook and on-line gaming are changing people’s view of who they are and their place in the world, according to a report for the government’s chief scientist. The report, published by Prof Sir John Beddington, says that traditional ideas of identity will be less meaningful.One consequence could be communities becoming less cohesive. This …

Σήμερα Youtube και Facebook. Αύριο; (Xαράλαμπος Τσέκερης)

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι αυτοοργανούμενα συστήματα επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και συνδιαμόρφωσης (συνανάδυσης) των ανθρώπινων πρακτικών και των κοινωνικών ταυτίσεων. Υπάρχουν παντού και συνιστούν την οντολογία της πολύπλοκης καθημερινότητάς μας. Συχνά, φανταζόμαστε τον εαυτό μας να συνδέεται μέσω ευθειών γραμμών με άλλα πρόσωπα, δηλώνοντας έτσι τις διάφορες σχέσεις που έχουμε μαζί τους. Κάποιες φορές αυτές οι σχέσεις είναι αναδυόμενες …

Thoughts on the nature of virtual- C.Tsekeris (2008)

This article seeks to formulate some brief sociological and philosophical thoughts on the radically problematic nature and character of the virtual. These ultimately aim to critically challenge and reinvent the complex interrelations of contemporary virtuality to the real and the political. In such a context, new media studies acquire a normative impetus.

Eργαστήριο δυνητικής πραγματικότητας

Το εργαστήριο Δυνητικής Πραγματικότητας, Διαδικτυακής Έρευνας και Εκπαίδευσης δημιουργήθηκε το 2009 στο τμήμα Ψυχολογίας της Παντείου (ΦΕΚ 2172/2-10-2009 Τεύχος Β’). Επικεφαλής του Εργαστηρίου είναι ο Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κοσκινάς.Το εργαστήριο εκδίδει το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό Advances in Virtual Communities.